NHP-nettverket har engasjert Cowi for å se på hvordan materialgjenvinningen av byggavfall kan økes til 70 %.

Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har som målsetning at 70 % av bygg- og anleggsavfallet som oppstår, skal materialgjenvinnes eller ombrukes innen utgangen av 2016. Cowi har ferdigstilt en utredning som har til hensikt å identifisere og vurdere aktuelle tiltak som vil bidra til at man når dette målet.

Blant anbefalingene er:

  • Kravet til sortering av byggavfall i byggteknisk forskrift bør endres slik at det omfatter både kildesortering og sentralsortering av byggavfall.
  • Det bør vurderes om sorteringskravet skal differrensieres mellom nybygging, rehabilitering og riving.
  • Krav til sortering av byggavfall bør innføres også på mindre byggetiltak.

Les rapporten HER.

Artikkel opprinnelig publisert på  www.norskindustri.no.