Full sal i Bergen (2)

Fullsatt sal hos Fylkesmannen i Hordaland

Nær 60 personer deltok på miniseminaret i Bergen 20. april. Dette var en pilot som er ønsket gjennomført også i øvrige fylker. Konseptet er primært et tilbud til små og mellomstore aktører i distriktene. Seminaret ble fullbooket i løpet av få dager, noe som understreker behovet for økt kunnskap og bevissthet om blant annet miljøkartlegging- og sanering samt forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall.

Arrangementet i Bergen ble gjennomført av NHP-nettverket i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og ble avholdt i Statens Hus. Miljøvernsjefen, Kjell Kvingedal åpnet arrangementet og ønsket deltakerne velkommen. Astrid Holte fra Fylkesmannens miljøvernavdeling samt Liv Senneset fra Bergen kommune holdt begge interessante presentasjoner om «rikets tilstand» i deres distrikt.

Utgangspunktet for seminaret var NHP-nettverkets ferdigstillelse av informasjonsmateriell som skal gjøre det enklere for bygg- og anleggsaktører å håndtere sitt avfall profesjonelt, trygt og forsvarlig. Materiellet ble på seminaret gjennomgått i kortform. Det omfatter bl.a. sentrale spørsmål som hvordan forsvarlig håndtering av byggavfall bør foregå, hvilke oppgaver som må utføres for at et riveoppdrag skal skje i tråd med forskriftene, hvordan man utarbeider en mest mulig fornuftig avfallsplan for et byggeprosjekt og hvordan de ulike avfallsfraksjonene skal håndteres.

Astrid Holte fra Fylkesmannens miljøvernavdeling samt Liv Senneset fra Bergen kommune redegjorde for tilstanden i Bergen og Hordaland

Astrid Holte (Fylkesmannens miljøvernavdeling) samt Liv Senneset (Bergen kommune) redegjorde for tilstanden i Bergen og Hordaland

Eirik Werner (RIF og Forum for miljøkartlegging og -sanering) holdt et interessant innlegg om miljøkartlegging- og sanering

Mirja Emilia Ottesen og Guro Kristine Milli (COWI) har begge vært sentrale i revisjonen av NHPs kursmateriell. De presenterte sitt arbeid på seminaret, for et engasjert publikum.

Mirja Emilia Ottesen og Guro Kristine Milli (COWI) har begge vært sentrale i revisjonen av NHPs kursmateriell. De presenterte sitt arbeid på seminaret, for et engasjert publikum.

Roar Hansen (NFFA) oppsummerte dagen

Roar Hansen (NFFA) oppsummerte dagen

Sentrale personer under seminaret (fra venstre): Gunnar Grini (Norsk Industri), Rannveig R. Landet (Byggenæringens Landsforening), Astrid Holte (Fylkesmannen i Hordaland), Marit Lindstad (NFFA) og Sverre Huse-Fagerlie (MEF).

Sentrale personer under seminaret (fra venstre): Gunnar Grini (Norsk Industri), Rannveig R. Landet (Byggenæringens Landsforening), Astrid Holte (Fylkesmannen i Hordaland), Marit Lindstad (NFFA) og Sverre Huse-Fagerlie (MEF).

Materiellet som ble presentert på seminaret er tilgjengelig under fanen Informasjon og kunnskap. Det utgjør et «lavterskeltilbud» som skal bevirke at alle i bransjen kan ta del i en nødvendig profesjonalisering av håndteringen av næringsavfall innen bygg- og anlegg.

NHP-nettverket benytter anledningen til å rette en stor takk til deltakere, foredragsholdere og Fylkesmannen i Hordaland v/ Astrid Holte som alle bidro til et innholdsrikt og vellykket arrangement! 

Fylkesmannen i Hordaland har også omtalt arrangementet på sine hjemmesider.