NHP-nettverket, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Avfallsforum Møre og Romsdal gjennomførte i fellesskap et vellykket arrangement i Molde den 31. mai. Seminaret samlet over 40 deltagere fra BA-næringen lokalt. 

Steinar Amlo, Forum for miljøkartlegging og -sanering, Marit Lindstad, NFFA og Sverre Huse-Fagerlie, MEF var NHPs representanter og foredragsholdere i Molde.

Les mer her: http://www.avfallsforum.mr.no/Hjem/vis/Article/73/Kurs-i-2017 samt om temaene som ble berørt her:
Program NHP-nettverket og Fylkesmannens miniseminar Møre og Romsdal 31. mai