NHPs informasjonsmateriell, utredninger og rapporter

2018
FARLIG AVFALL – Asbest
FARLIG AVFALL – Isolasjonsmaterialer
FARLIG AVFALL – Mur og betong
FARLIG AVFALL – Tre
FARLIG AVFALL – Vinduer
FARLIG AVFALL fra nybygg og rehabilitering

2016
Revidert informasjonsmateriell om håndtering og dokumentasjon av bygg- og anleggsavfall
Veileder – Avfallshåndtering på byggeplass 2016
Materialstrømanalyse for avfall fra bygg/anlegg

2012
Skal du rehabilitere eller rive en bygning eller et anlegg?
Forurenset grunn
Proffe råd om byggavfall

2011
Hvordan deklarere farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg

2010
Hvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg
Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter
Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekter

2009
Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser
Identifisering av PCB i norske bygg

2008
Avfallshåndtering på byggeplass

2005
Farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekterAnnet veiledningsmateriell

2014
Substitusjonsplikten

2013
Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg
Håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker
Disponering av betongavfall
Miljøgifter i plastmaterialer
Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg

2010
Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg

2009
Farlig avfall fra bygg og anlegg – Oversikt over de mest vanlige fraksjonene
Miljøkartlegging av bygninger, kjøpes i RIFs nettbutikk

2008
Kjenner du subsitusjonsplikten og ditt ansvar som byggherre?
Prosjektering for ombruk og gjenvinningEldre veiledningsmateriell

1995 – 2002
Veileder for bruk av resirkulert tilslag
OMMAT – industriell tilnærming til ombruk av materialer
Identifisering, prøvetaking og analyse av fugemasse i bygninger for PCB
Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anleggVeiledningsmateriell utgitt av Byggemiljø i 2005-2010 – utenfor NHP-nettverkets arbeidsområde