Hvordan bytte ut varmepumpa på en miljøvennlig måte

NHP-nettverket har i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall, Norsk Varmepumpeforening, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, Miljødirektoratet, Stiftelsen Returgass, Renas og Direktoratet for byggkvalitet laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa.

Brukte varmepumper skal resirkuleres akkurat som annet elektrisk avfall. Men fordi de inneholder gass, må de demonteres av noen med F-gass-sertifikat. Markedet for utskifting av luft-til-luft-varmepumper vokser kraftig, og Prognosesenteret forventer at det vil bli flere utskiftinger enn nye installasjoner i 2022. Dermed skal et stort antall varmepumper med HFK-gass demonteres i tida framover.

Filmen «Bytte varmepumpe?» (norsk versjon)
Filmen «Replacing your heat pump?» (engelsk versjon)

NHPs informasjonsmateriell, utredninger og rapporter

2019
1 Byggavfall fra problem til ressurs (pdf, 5 mb)
2 Avfallsplaner – hvorfor og hvordan (pdf, 2 mb)
3 Miljokartlegging av bygg som skal rives rehabiliteres (pdf, 16 mb)
4 Miljøsanering (pdf, 11 mb)
5 Kildesortering (pdf, 9 mb)
6 Hvordan avfallsbransjen håndterer de ulike fraksjonene (pdf, 12 mb)
Ekstrakt NHP-presentasjoner (pdf, 12 mb)

2018
FARLIG AVFALL – Asbest
FARLIG AVFALL – Isolasjonsmaterialer
FARLIG AVFALL – Mur og betong
FARLIG AVFALL – Tre
FARLIG AVFALL – Vinduer
FARLIG AVFALL fra nybygg og rehabilitering

2012
Skal du rehabilitere eller rive en bygning eller et anlegg?
Forurenset grunn
Proffe råd om byggavfall

2011
Hvordan deklarere farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg

2010
Hvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg
Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter
Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekter

2009
Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser
Identifisering av PCB i norske bygg

2008
Avfallshåndtering på byggeplass

2005
Farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekterAnnet veiledningsmateriell

2014
Substitusjonsplikten

2013
Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg
Håndtering og lagring av dieselprodukter i overgrunnstanker
Disponering av betongavfall
Miljøgifter i plastmaterialer
Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anlegg

2010
Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg

2009
Farlig avfall fra bygg og anlegg – Oversikt over de mest vanlige fraksjonene
Miljøkartlegging av bygninger, kjøpes i RIFs nettbutikk

2008
Kjenner du subsitusjonsplikten og ditt ansvar som byggherre?
Prosjektering for ombruk og gjenvinningEldre veiledningsmateriell

1995 – 2002
Veileder for bruk av resirkulert tilslag
OMMAT – industriell tilnærming til ombruk av materialer
Identifisering, prøvetaking og analyse av fugemasse i bygninger for PCB
Miljøskadelige stoffer i norske bygg og anleggVeiledningsmateriell utgitt av Byggemiljø i 2005-2010 – utenfor NHP-nettverkets arbeidsområde