I perioden 2005-2010 var Byggemiljø et program mellom byggenæringen og myndighetene for å få byggenæringen mer miljøvennlig. I den perioden utarbeidet Byggemiljø flere veiledere som er utenfor NHP-nettverkets arbeidsområde. Disse veilederne – som nå begynner å bli noen år – finner du nedenfor. Flere av dem vil fremdeles være aktuelle.

Materialvurderingsliste (2011)
Nødvendig kompetanse for miljøriktig prosjektering av bygninger (2010)
Energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering av bygninger (2009)
Tilpasningsdyktighet (2008)
Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) (2007)
Byggsektorens klimagassutslipp (2007)
Praktisk bruk av livssykluskostnader i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen (2006)