Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veileder som hjelper deg å velge bort skadelige stoffer i byggeprosessen. Veilederen gir råd om hvordan gjøre vurderinger av materialer og produkter og er laget med utgangspunkt i substitusjonsplikten.

Veilederen kan lastes ned fra DIBKs nettsider (utgitt 2013).