Avfall fra drift representerer en betydelig samfunnsmessig belastning og miljøutfordring. Ved å kildesortere avfallsprodukter tilrettelegger man for størst mulig gjenbruk og gjenvinning, samtidig som man åpner for lokal gjenbruk av f.eks. komposterbar avfall.

Ved utforming av et kildesorteringsanlegg er det viktig at hovedmiljøstasjon plasseres sentralt for alle brukere, samtidig som det etableres lokale kildesorteringspunkter ved hvert bruksområde/ boenhet. Dette er avgjørende for å sikre bruk av systemet.

Hva er gevinstene?

– Reduserte avfallsmengder til deponi
– Økt andel resirkulering av materialressurser
– Lavere renovasjonsavgift

Viktige huskepunkter!

– Sentral plassering av miljøstasjon og ev. komposteringsanlegg
– Tilrettelegging for kildesortering i boenhetene