Har du hørt om et byggs tilpasningsdyktighet, men vet for lite om tema? Prøv Byggemiljøs interaktive veileder om tilpasningsdyktighet som er utarbeidet av Multiconsult . Veilederen gir en introduksjon til tilpasningsdyktighet i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltning og viser når og hvordan man kan ta hensyn til tilpasning.

Veilederen omtaler sentrale tema som fleksibilitet, generalitet og elastisitet og beskriver ulike bygningstypers behvo for tilpasning. I tillegg beskriver veilederen tilpasningsdyktighet i praksis.

Las ned veilederen (utgitt november 2008, 722kB)