I brev sendt til Miljødirektoratet den 28. juni retter NHP-nettverket fokus på problemstillinger og utfordringer som bransjen opplever rundt gjenvinning av betongavfall. Nå har Miljødirektoratet kommet med svar.

I brev av 28. november beklager saksbehandler og seniorrådgiver Hilde Valved i Miljødirektoratet det sene svaret, som skyldes at de ønsket å få ferdig forslag til forskrift til Klima- og miljødepartementet før de besvarte henvendelsen. Valved skriver at forskriftsforslaget og dets vurderinger av høringsinnspillene svarer på flere av problemstillingene som NHP-nettverket stiller.

Les hele svarbrevet her

Det henvises samtidig – fra NHP-nettverket sin side –  til faktaark oppdatert fra Miljødirektoratet i nov. 2019 vedr. disponering av betong- og teglavfall  https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M14/M14.pdf