NHP-nettverket for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP4) består pr. juni 2018 av 18 medlemmer fra byggenæringen og avfallsbransjen. Disse er representanter for lands- og bransjeforeninger, Statens vegvesen, Statsbygg samt fire observatører fra henholdsvis Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Difi. Arbeidet ledes i perioden av BNL med sekretariat i NFFA.

Nå arbeider NHP-nettverket med gjennomføring av den fjerde nasjonale handlingsplanen, NHP4. Alt arbeid i NHP-nettverket er basert på dugnad av deltakende virksomheter/ organisasjoner og deres medlemmer og ansatte. Arbeidet foregår fortsatt i arbeidsgrupper og i denne perioden under disse prioriterte områdene:
• Gruppe 1: Farlig avfall
• Gruppe 2: Materialgjenvinning
• Gruppe 3: Avfallsreduksjon (her er det tre undergrupper)

Les mer om aktivitetene i NHP4 og hovedprosjektene som NHP-nettverket foreløpig har arbeidet med knyttet til planperioden 2017-2020 her: Sommerhilsen fra NHP-nettverket

Nettverksleder Rannveig R. Landet, BNL (til venstre) og Sekretariatsleder Marit Lindstad, NFFA