Å puste inn asbestfibre kan føre til lungekreft. Informasjonsplakaten «Farlig avfall – Asbest» formidler hva man bør gjøre ved mistanke om at det er asbest i bygningsmassen.

Enkelte bygningsmaterialer produsert før 1980 kan inneholde det helseskadelige stoffet asbest. Informasjonsplakaten «Farlig avfall – Asbest» formidler hvordan du kan identifisere det helseskadelige stoffet og hva du bør gjøre ved mistanke om at det er asbest i bygningsmassen.

Det er gruppen som arbeider innenfor delområdet «Farlig avfall og miljøgifter» i NHP-nettverket som har laget informasjonsplakaten. Gruppen har tidligere gitt ut fem informasjonsplakater om farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter: «Farlig avfall – Isolasjonsmaterialer», «Farlig avfall – Mur og betong», «Farlig avfall – Tre», «Farlig avfall – Vinduer» og «Farlig avfall fra nybygg og rehabilitering». Du kan laste ned plakatene fra nettsiden Veiledningsmateriell.