Dato: 19. august kl. 09-00  11.00
Tema: Oppstartmøte vedrørende utredning treavfall