EU-kommisjonen trekker tilbake endringsdirektiv gjeldende avfall! Nytt forslag ventes å komme i løpet av 2015.

Følgende hovedpunkter fremgår av rapporten: 

  • Kommisjonen trakk den 7. mars 2015 offisielt tilbake forslaget om endring av de ulike avfallsdirektivene (se fullstendig liste over tilbaketrukket regelverk på s.17 i OJ C 80, 7.3.2015).
  • Avfallspakken som ble lansert av den forrige Kommisjonen trekkes tilbake.
  • Nytt og mer ambisiøst forslag fremmes i løpet av 2015.
  • Det nye forslaget skal bl.a. knytte avfallsregelverket enda nærmere en «sirkulær økonomi»
  • Det skal fokuseres på flere faser i produktets kretsløp, som f.eks. fasen etter avfallshåndtering og gjenvinning, dvs. utvikling av et marked for gjenvunnet materiale, etc.

Les hele rapporten HER.