NHP-nettverket skal bidra med informasjonsformidling overfor små og mellomstore aktører i distriktene som virkemiddel for å sikre måloppnåelse i NHP3. Som et ledd i dette arbeidet har NHP revidert/videreutviklet følgende informasjonsmateriell:

1. Revisjon og videreutvikling av NHPs foredrag om håndtering og dokumentasjon av bygg- og anleggsavfall
2. Utarbeide oppsummert notat til pkt. 1
3. Utarbeide ekstrakt til ppt presentasjon til pkt. 1
4. Revidere NHPs veileder; avfallshåndtering på byggeplass

Ta kontakt med NHPs sekretariat på post@nffa.no ved spørsmål eller ønske om å få tilsendt informasjonsmateriellet i ppt.