Den 16. september arrangerte Forum for miljøkartlegging og –sanering fagtreff på Hamar. Arrangementet foregikk i forbindelse med årets Farlig avfallskonferanse, www.farligavfallskonferansen.no.

Du finner foredragene fra fagtreffet her:

Betong v/Engelsen
Betongavfall v/Ulla
Helseundersøkelse v/Wærner
Isolerglassvinduer v/Skogvold
Miljømerking v/Wærner
NS 3420 del C v/Elde
PCB inneluft v/Lyng
Prøvetaking av betong v/Skogvold
Referat fagtreff Hamar 2015
UniZite v/Wærner

Forumet minner ellers om at de er på Facebook, samt at de har et eget diskusjonsforum:
Forum for miljøkarlegging og -sanering – Facebook
Diskusjonsforum – Facebook