Byggemiljø har fått utarbeidet en veileder som beskriver hvordan tilrettelegge for fremtidig ombruk og gjenbruk i planelggings- og prosjekteringsprosessen. Ved å prosjektere og bygge løsninger som øker bygningers og materialers omburks- og gjenvinningspotensial, vil mindre avfall oppstå, og vilpå sikt kunne redusere avfallsmengden fra bygg.

Last ned