Gruppen som arbeider innenfor delområdet «Farlig avfall og miljøgifter» i NHP-nettverket, har utformet fem plakater om farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter. De fem avfallstypene er:

Det er mulig med bestilling i ulike størrelser og kvaliteter, herunder værbestandig laminat som egner seg for bruk, f.eks. på bygg- og anleggsområde (utendørs og innendørs), mottaksanlegg for farlig avfall etc. Ta kontakt på post@nffa.no for bestilling! Ring gjerne NHPs sekretariat på telefon 97 00 55 80 for nærmere opplysninger!