Østfoldforskning har utarbeidet en materialstrømsanslyse for avfall fra bygg/anlegg. Det redegjøres for dagens mengder betongavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning, så vel som disponering av betongen etter innsamlingen. I tillegg er det gjort en enkel vurdering av hvordan mengdene gipsavfall vil utvikle seg i fremtiden, muligheter for økt materialgjenvinning, samt en vurdering av om dagens håndtering av forurensede vinduer fører til at glasset materialgjenvinnes, samtidig som det farlige avfallet håndteres forskriftsmessig.

Rapporten ble presentert på dag to på Byggavfallskonferansen (BAK) 2016.

Oppdraget er gjennomført for NHP-nettverket. Det ble påbegynt sommeren 2015 og er nylig ferdigstilt. Følg lenken under for å se fullstendig rapport.  

Rapport 2016 – Materialstrømanalyse for avfall fra bygg/anlegg