Miljødirektoratet har oppdatert faktaarket om bruk av lett forurenset betong til nyttig formål.

Oppdatert faktaark kan leses HER Informasjonen i dette materiellet skal gjenspeile Direktoratets syn på bruk av lett forurenset betong til nyttig formål.

Forslaget til forskrift om samme tema ligger fremdeles hos Klima- og miljødepartementet.
Dette forslaget finner du her:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Mindre-PCB-og-meir-gjenbruk-av-betongavfall/