Betongveilederen omhandler viktige temaer som prøvetakingsstrategi, regelverk, tolking av analyseresultater, miljøkartlegging, søknad om nyttiggjøring av betongavfall m.m.

Ved riving og rehabilitering genereres store mengder tunge rivemasser, masser som hovedsakelig er betong og tegl som kan være pusset og/eller malt eller på andre måter overflatebehandlet. Ved miljøkartlegging av bygg er det viktig å kunne beskrive de tunge rivemassene på en god måte slik at man sikrer forsvarlig håndtering, samt sikrer at man beskriver massene godt nok til å danne et beslutningsgrunnlag for de aktuelle håndteringsmåtene. Det er en forutsetning at jobben utføres så likt som mulig uavhengig av hvem som er miljøkartlegger. Veilederen er laget for å sikre omforent praksis, lik prøvetakingsstrategi, samt omforent vurdering av tunge rivemasser. Last ned veilederen her: Retningslinjer for prøvetaking av tunge rivemasser_ver 1.00

