NHP-nettverket ønsket et bedre kunnskapsgrunnlag om enkelte typer farlig avfall i bygninger. Nå er rapporten fra Multiconsult klar.

Rapporten er laget på oppdrag fra Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall og tar for seg polyfluorerte forbindelser (med hovedvekt på PFOS og PFAS), nanopartikler (med hovedvekt på sinkoksid og silisiumoksid), SF6-gass, HFK-gasser i varme- og kjøleanlegg, samt krom(VI). Dette er stoffer som kan medføre alvorlig forurensning og skade på mennsker og dyr dersom de ikke blir håndtert riktig.

Rapporten ser på forekomster av stoffene i ulike avfallstyper, beskriver dagens mengder og vurderer hvordan disse antas og kunne utvikle seg i framtiden.