NHP-nettverket har fått utredet materialstrømmer og mulige nedstrømsløsninger for trevirkeavfall fra bygg- og anleggssektoren. Det er Hjellnes Consult og Treteknisk institutt som har utført analysen på oppdrag fra NHP-nettverket.

Det oppsto 262.000 tonn treavfall fra byggevirksomhet i 2014, 117.000 t ved nybygging, 83.000 t ved rehab og 63.000 t ved riving.  Det er gjort anslag på hvor mye av avfallet som kan være rent trevirke, og dette summerer seg til 60.000 t – som kunne vært gjenvunnet.  I dag går så å si alt til energiutnyttelse.  Det største potensialet for gjenvinning er bruk i trebaserte plater.  Forbruket av flis til dette er 290.000 t årlig, så 60.000 t skulle ikke være noe problem.  Utfordringen er at jomfruelig flis er billig og renere, og fabrikker som skal bruke returflis må bygge om prosessen sin for å kunne ta returflis.  Det finnes andre mulige nedstrømsløsninger, men det blir små volumer i forhold.

Det er liten klimanytte av å bruke returflis i forhold til jomfruelig flis. Hvis langtidslagring av karbon kunne telle med i et klimagassregnskap, ville ombruk og gjenvinning komme vesentlig bedre ut. Les rapporten HER.