Materialstrømmer fra små og mellomstore bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter

NHP-nettverket har nylig gjennomført en kartlegging av materialstrømmer fra små og mellomstore bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Det er konsulentselskapet Nomiko som har vært utførende på oppdrag for NHP-nettverket.

Rapporten forsøker å gi en oversikt over hvilket avfall som oppstår i bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter som volummessig ikke vil utløse krav om avfallsplan. Det vil si alle nybygg/påbygg opp til og med 300 kvm bruksareal og alle rive- og rehabiliteringsprosjekter opp til og med 100 kvm bruksareal. Volum av ulike avfallsfraksjoner, og hvor og hvordan disse leveres er forsøkt beskrevet. Rapporten omfatter det som går til godkjente mottak dvs. kommunale- og private aktører som har tillatelse fra myndighetene til å motta bl.a. bygg- og anleggsavfall.

Siste innlegg