På oppdrag fra NHP-nettverket har Hjellnes Consult utført en plukkanalyse av restavfallet fra byggeprosjekter. Analysen viser at det er både resirkulerbart materiale, elektrisk og elektronisk samt farlig avfall i restavfallet.

Hjellnes Consult har på oppdrag fra NHP-nettverket utført en plukkanalyse for å se nærmere på hvilke fraksjoner som finnes i restavfallet fra byggeprosjekter. Konklusjonen er at om lag 60 % av restavfallet består av resirkulerbare fraksjoner som kan sorteres ut. Det ble også funnet noe farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall i restavfallet.

Det var store variasjoner mht. resirkulerbare fraksjoner i restavfallsconteinerne. Resultatene tyder på at det er forholdsvis god sortering på mange byggeplasser. Andre byggeplasser feilsorterer mye. Dette trekker ned gjennomsnittlig sorteringsgrad for byggavfallet.

I følge Hjellnes Consult kan lav utsorteringsgrad for resirkulerbart byggavfall komme av holdninger, sløvhet og uvitenhet. Dette fører til at resirkulerbare avfallsfraksjoner havner i restavfallet. God informasjon om hva som skal sorteres på byggeplassen og hvor disse fraksjonene skal kastes er viktig for å få til god utsortering av resirkulerbart byggavfall. Les rapporten her.