NHP-nettverket ønsker en utredning om muligheter for økt materialgjenvinning av treavfall fra bygg og anlegg. Kostnadsrammen for utredningen er 200 000,- . Østfoldsforskning, Hjellnes Consult, Asplan Viak og Treteknisk Institutt er denne gang invitert til å gi tilbud på utredningen.  Anbudsfristen er 6. juni kl. 0900. I grunnlaget for tildelingen angis det at det skal redegjøres for tilbudt personell, erfaring fra tilsvarende oppdrag og tilbudt totalpris. Det kreves også en prosjektbeskrivelse.

Prosjektet innebærer at det skal utarbeides en materialstrømsanalyse for treavfall fra bygg- og anleggsnæringen. Dette inkluderer også emballasjeavfall av tre, inkl. paller. Utredningen skal redegjøre for dagens mengder treavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning og nedstrøms håndtering av treavfallet, samt kort vurdere hvordan mengdene treavfall vil utvikle seg fremover. Dette gjelder både ordinært treavfall fra bygg og anlegg, og treavfall klassifisert som farlig avfall.

Hovedoppgaven i oppdraget er å utrede løsninger for materialgjenvinning av treavfallet. Utredningen skal peke på aktuelle nedstrømsløsninger i dag, mulige fremtidige nedstrømsløsninger, barrierer (økonomiske, tekniske, etc.) som hindrer at treavfallet materialgjenvinnes, samt mulige virkemidler som kan bidra til økt materialgjenvinning

Endelig skal resultater fra eksisterende studier mht. klimaeffekt av materialgjenvinning sammenlignet med energiutnyttelse av treavfall fra bygg- og anleggsnæringen beskrives. Følg med på siden for nærmere informasjon om prosjektet.