I sluttrapporten til Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP2) kan du lese om NHP-nettverkets arbeid og oppnådde resultater i perioden 2007-2012. NHP-nettverket har – som det fremkommer av rapporten – gjennom mange år vært pådriver for mer miljøbevissthet både i byggenæringen og i komplementære miljøer.

Last ned