NHP3 fastsetter næringens mål og ambisjoner for avfallshåndtering og identifiserer nødvendige tiltak for å oppnå dette de kommende 3 år.

Last ned