Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lyser ut en konkurranse for å avdekke hva som er mest lønnsomt i byggeprosjektet: minimere byggavfall, gjennvinne eller å ombruke.

Konkurransen er utlyst på Doffin med frist for innlevering 25. september. Oppdraget går ut på å vurdere hva de samfunnsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvensene ved å redusere byggavfall fra nybygg, gjenvinne byggavfall og ombruke byggevarer.

I 2017 var det nesten to millioner tonn avfall i Norge fra bygging, rehabilitering og riving. 35 prosent av avfallet kom fra nybygg, omlag 25 prosent kom fra rehabilitering og nærmere 40 prosent kom fra riving.

Av dette ble en tredjedel levert til materialgjenvinning. EUs rammedirektiv for avfall sier at minst 70 prosent av byggavfallet skal materialgjenvinnes fra 2020.

– Her er det et stort gap mellom krav og mengden materialer som faktisk blir gjenvunnet. Det må vi gjøre noe med, sier seniorrådgiver Ingunn Marton i DiBK i en pressemelding.
– Vi håper mange synes konkurransen er interessant og vil legge inn et tilbud slik at vi får bedre kunnskap om hva som er mest lønnsomt og kan sette inn tiltak som gjør det enklere å nå kravene, sier Marton.

Se konkurransen her.