Rapporten Hazardous substances in plastic materials (KLIF) gir en oversikt over hvor man kan forvente å finne miljøgifter i plastmaterialer (stoffer på prioritetslisten og kandidatlisten pr høsten 2012).

Last ned