Materialvurderingsliste

Materialvurderingslisten er revidert og oppdatert med ny informasjon om banebeleggene vinyl, linoleum, gummi og tepper  samt innendørs maling.

Vet du nok om materialers egenskaper? Vet du hvilke materialer som inneholder kjemiske stoffer som bør unngås , hvilke materialer som krever ofte vedikekhold, og vet du hva du skal spørre om for å få de mest miljøvennlige produktene

Byggemiljøs materialvurderingsliste kan hjelpe deg med disse vurderingene. Materialvurderingslisten er ikke produktspesifikk, men gir generell informasjon om materialgruppen.

  • Følgende informasjon kan finnes i materialvurderingslisten:
  • Forholdsregler
  • Kjemikalier som kan finnes i materialgruppen. Denne informasjonen er nå utdypet for mange materialgrupper.
  • Miljøbelastning: råmaterialer, utslipp og avfall
  • Arbeidmiljø og inneklima
  • Tekniske egenskaper

Byggemiljøs materialvurderingsliste er revidert i januar 2011.