Livssykluskostnader – veileder med energieksempel

 Har du hørt om livssykluskostnader, men vet ikke hvordan du skal ta LCC i bruk? Prøv Byggemiljøs interaktive veileder som er utarbeidet av Multiconsult. Veilederen gir en introduksjon til praktisk bruk av livssykluskostnader i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Nå har vi også fått utarbeidet et energieksempel for at det skal bli enklere å benytte veilederen.

Hovedfokus er LCC (Life Cycle Costing), men veilederen omtaler også andre sentrale forhold i livssyklusplanlegging. (LCP – Life Cycle Planning). Veilederen er ikke uttømmende, men vil gi et bakteppe for bruk av LCC / LCP i ulike faser i en bygnings livsyklus, og for ulike aktører.

Last ned interaktiv veileder (utgitt desember 2006)