Lenge har det vært mistanke om at det kan forekomme andre miljøfarlige stoffer i historiske
bygningsmaterialer/-deler, enn dem man hittil kjenner til. En rekke forskjellige bygningsmaterialer/-
deler er derfor undersøkt for innhold av flere miljøgifter og er beskrevet i rapporten.

Last ned