Vet du hvilke muligheter integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) i bygg åpner for? ITB gir store gevinster for bl.a. miljø, sikkerhet og økonomi. Byggemiljø har utarbeidet en veileder som gir innføring i ITB og hvilke muligheter det gir.

Ved å benytte ITB kan alle eller deler av byggets tekniske installasjoner kobles sammen og driften samordnes. Dermed blir det enklere å overvåke bygget og optimalisere driften gjennom styring og regulering. Dette igjen gir store gevinster for bl.a. miljø, energibruk,sikkerhet og økonomi.

Veilederen (6,3 MB, 2007) viser også flere eksempler der ITB er implementert.

 

Veilederen er en oppdatering som Byggemiljø har gjort av Økobyggveilederen «Bygg for framtiden – med intelligente styringssystemer», utgitt i 2002.