Veilederen er laget som et verktøy og huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere, byggherrer , arkitekter og rådgivere. Den gir en god innføring i hvilke energi- og miljøhensyn man må ta ved rehabilitering og oppgradering, er interaktiv og omtaler de ulike fasene (strategisk analyse, prosjektering, riving, byggefase, overtakelse og drift og bruk) som man skal igjennom ved rehabiltering og oppgradering av bygninger.

Last ned