Informasjon og kunnskap

/Informasjon og kunnskap
Informasjon og kunnskap2016-12-30T13:49:46+02:00

Informasjonsmateriell om byggavfall

NHP-nettverket har i 2016 revidert informasjonsmateriellet om håndtering og dokumentasjon av bygg- og anleggsavfall i byggesaker i henhold til regelverkene. Informasjonsmateriellet er beregnet på bedrifter i bygg- og anleggsnæringen, eiendomsnæringen samt avfallsbransjen. 

Informasjonsmateriellet består av følgene foredrag:
Notat – Informasjonsmateriell 2016
1 Byggavfall-fra problem til ressurs
2 Avfallsplaner – hvorfor og hvordan
3 Miljokartlegging av bygg som skal rives_rehabiliteres
4 Miljosanering
5 Kildesortering
6 Hvordan avfallsbransjen håndterer de ulike fraksjonene
Ekstrakt – foredrag 2016

Ta kontakt med NHPs sekretariat på post@nffa.no ved spørsmål eller ønske om å få tilsendt informasjonsmateriellet i ppt, med enkle forklaringer til innholdet.

 

Foldere fra NHP