Mens byggebransjen i 2014 leverte 86 prosent av bygningsavfallet til gjenvinning og 11 prosent til deponi, viser statistikk fra SSB at det i 2017 ble levert hele 36 prosent til deponi mens kun 63 prosent ble gjenvunnet til materialer eller energi. Hovedårsaken til utviklingen er at lettere forurenset betong legges på deponi. NHP-nettverket ber Miljødirektoratet om å komme på banen.

I brev sendt til Miljødirektoratet den 28. juni retter NHP-nettverket fokus på problemstillinger og utfordringer som bransjen opplever rundt gjenvinning av betongavfall. NHP-nettverket opplever situasjonen så alvorlig at de ber Miljødirektoratet raskt komme med preaksepterte løsninger til hva entreprenør og byggherre kan gjøre med massene når det er kartlagt lettere forurenset betong.

Klikk her for å lese brevet.