REACH – EUs kjemikalieforordning innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH gjelder nå også for Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket vil først og fremst få konsekvenser for fremstillere av kjmikalier, men det vil også få noe følger for byggenæringen.

BNL Miljøforum har utarbeidet et faktaark om REACH som beskriver på en lettfattelig måte hva REACH innebærer for byggenæingen.

Virksomheter forplikter seg til å bruke stoffet som beskrevet i eksponeringsscenarie. Dersom en virksomhet benytter stoffet på en annen måte, plikter virksomheten å utarbeide en egen kjemisk sikkerhetsvurdering, og stoffet må preregisteres for denne bruken.
Preregistrering skal foregå i perioden 01.06-01.12.08.

Hos Miljødirektoratet kan du lese mer om regleverket.

Det er KLIF som er den nasjonale myndighet på REACH-området i Norge.