I februar 2016 holdt Forum for Miljøkartlegging et fagtreff, hvor flere aktuelle og interessante temaer ble presentert og diskutert.

Referat og presentasjoner fra treffet kan lastes ned her:
Referat – Årsmøte 2016
Referat – Fagtreff februar 2016
Presentasjon – Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong
Presentasjon – Spredning av miljøgifter fra fasader
Presentasjon – Klorparafiner i vinyl gulvbelegg
Presentasjon – Prøvetaking av betong
Presentasjon – Analysemetoder