31. oktober inviterer Forum for miljøkartlegging og -sanering til fagtreff hos Norconsult i Sandvika. Hovedtemaet for møtet er «Ombruksvurderinger av bygg».

«Ombruksvurderinger av bygg» er et viktig tema som det er naturlig at miljøkartleggere involverer seg i, skriver arrangøren og viser til et spennende og bredt sammensatt program for dagen. «Ombruksvurderinger av bygg» et tema i BREEAM kriteriet «Waste 01», og det inngår ofte som en del av en MOP for et byggeprosjekt.

Program:

 • 9.00 BREEAM WST01: Hva ligger i dette kravet? Gjennomgang av veilederen for WST01 v/ Eirik Rudi Wærner, Multiconsult
 • 9.30 Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en analyse av den sirkulære økonomien v/ Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening
 • 10.00 Hva gjør Statsbygg med ombruk og hva er deres regjeringsoppdrag? v/ Elin Anita Hansen, Statsbygg
 • 10.30 Oppfølgning av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplass, samt erfaringer med ombruk ved Ruseløkka skole v/ Bodil Motzke, Undervisningsbygg
 • 11.00 Erfaringer med ombruk av betonghulldekker v/ Oddvar Steinsholt, Veidekke
 • 11.30 Ombruk og sirkulær økonomi – en av Entra satsingsområder v/ Trond Simonsen, leder for teknologi og forretningsstøtte i Entra ASA
 • 12.00 Spørsmål og diskusjon
 • 12.30 Lunsj
 • 13.30 Viktige funn fra utredningsoppdrag om «Forsvarlig ombruk» for DiBK v/ Resirqel
 • 14.00 Oppsummering av viktige erfaringer fra NGBCs studietur om sirkulære bygg til København v/ Eirik Wærner, Multiconsult
 • 14.30 Ombruksvurderinger av industribygg på Icopal-tomta, Fjellhamar: Ombrukskartlegging og idedugnad for nye bruksområder v/ Anita Spjøtvold (Norconsult) og xx (Østengen & Bergo AS landskapsarkitekter)
 • 15.00 Prosjektering for ombruk – framtidens måte å bygge på v/ Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak
 • 15.30 Spørsmål og diskusjon
 • 16.00 Slutt

Deltakeravgift er kr 2500,- per person i medlemsvirksomheter og kr 3500,- for ikke-medlemmer. Påmeldingslink til fagtreffet er: http://www.hjellnesconsult.no/machform/view.php?id=46767