euDen 2. desember fremmet EU-kommisjonen sin handlingsplan for sirkulær økonomi. Pakken inneholder forslag til endret avfallsregelverk og en handlingsplan med 54 punkter.

En sirkulær økonomi handler om at vi må se produktene helt fra uttak av råvarer til de ender opp som avfall eller, aller helst, inngår i et nytt kretsløp som ny råvare. Levetid, ressurseffektivitet, reparerbarhet, gjenvinningsløsninger og innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier er sentralt i planen.

Om bygg- og riveavfall sier planen at dette er et viktig avfall på grunn av sitt store volum og at potensialet for resirkulering er stort. Det er imidlertid store variasjoner i resirkuleringsgraden i EU. Kommisjonen vil utvikle målrettede veiledere til bruk i riveprosjekter, herunder også hvordan man bør behandle farlig avfall og promotere sorteringsløsninger for bygg- og riveprosjekter. De vil bidra til å spre «best practice» ved å utvikle frivillige «avfallsprotokoller» (foreløpig usikkert hva som menes med dette) basert på beste standard innen hver avfallsfraksjon. Kommisjonen jobber også med en studie for å identifiserer hindringer og drivere for gjenvinning av bygg- og riveavfall. På grunn av byggenes lange levetid er det viktig å oppmuntre til at produkter som inngår i bygg designes for lang levetid og resirkulerbarhet samt minimere byggenes/produktenes miljøpåvirkning. Kommisjonen vil utvikle indikatorer for å verdsette miljøprestasjoner gjennom livsløpet for bygg og promotere bruken av disse i byggeprosjekter gjennom store demo-prosjekter og veiledninger.

EUs direktiver for avfall vil komme til å gjelde også i Norge. Norsk byggenæring har sammen med avfallsbransjen og myndighetene kommet langt når det gjelder både resirkulering av byggavfall og ivaretakelse av farlig avfall. Vi må likevel i tiden framover se nærmere på EUs plan for sirkulær økonomi for å identifisere eventuelle flaskehalser og muligheter.

Les mer om EUs plan for sirkulær økonomi HER.