Vi vil gjerne høre fra deg!

NHP-nettverket består av 16 medlemsbedrifter og nettverkets tverrfaglige representasjon ivaretas av bransjeorganisasjonene sammen med myndighetene.

Kontaktinfo
Nettverkets leder
Rannveig Ravnanger Landet, rannveig.landet@bnl.no /
 +47 911 67 368

Nettverkets sekretær 
Marit Lindstad, marit.lindstad@nffa.no / +47 970 05 580

Gruppe 1 – Farlig avfall og miljøgifter
NFFA v/ Marit Lindstad, marit.lindstad@nffa.no / +47 970 05 580

Gruppe 2 – Materialgjenvinning
MEF v/ Sverre Huse-Fagerlie, sverre.huse-fagerlie@mef.no / +47 488 94 993

Gruppe 3 – Avfallsreduksjon
RIF v/Eirik Rudi Wærner
EIW@hjellnesconsult.no / +47 958 65 272