4. og 5. februar 2020

Byggavfallskonferansen

Avfallsforebygging og materialgjenvinning

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2020 er den 12. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Hvilke tanker har klima- og miljøministeren om byggavfall? Hvilke avfallstyper og materialer er aktuelle for å øke ombruk og materialgjenvinningen fremover? Hvordan lykkes med ombruk på en lovlig og sikker måte? Hvordan tilrettelegge for økt ombruk og materialgjenvinning av masser og betong? Hva er siste nytt om miljøgifter i bygg og anlegg? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2020.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat.

For mer informasjon kontakt: post@nomiko.no eller ta direkte kontakt med en av rådgiverne på www.nomiko.no.

4. og 5. februar 2020
Oslo kongressenter

Påmelding

Møteleder begge dager: Sverre Valde, Nomiko – Norsk Miljøkompetanse

DAG 1 – TIRSDAG 4. FEBRUAR

09.00 REGISTRERING OG KAFFE/TE
10.00 ÅPNING AV KONFERANSEN VED STATSSEKRETÆR I KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET MATHIAS FISCHER

BETONG OG ANLEGGSAVFALL

10.20 En anleggsgartners hverdag i Oslo. Utfordringer rundt levering og bruk av (forurensede) masser.
– Haakon Skaaret, Skaaret Landskap

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

10.40 Bærum Ressursbank. Hvordan tilrettelegge for økt gjenbruk av overskuddsmasser?
– Ida Nilsson, Bærum kommune/Norconsult og Tore Gulli, Bærum kommune

-> Last ned foredrag (pdf, 4 mb)

11.00 Nye funn fra pågående kartlegging av krom (VI) i betong – hvilke konsekvenser kan det få for bransjen?
– Cathrine Eckbo, NGI

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

11.20 Grenseverdi for krom (VI) – hvilken verdi er foreslått og hvorfor?
– Hilde Valved, Miljødirektoratet

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

11.30 Hvordan fremstille betong for fremtidig gjenvinning og ombruk?
– Berit Gudding Petersen, Unicon

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

11.45 Spørsmål og kommentarer fra salen.
12.00 LUNSJ

OMBRUK PÅ LOVLIG OG SIKKER MÅTE

13.00 Rammebetingelser for ombruk.
– Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet

-> Last ned foredrag (pdf, 1 mb)

13.20 Hvilke hindringer mener arkitekten at regelverket setter for økt ombruk i dag? Eksempel fra et ombruksprosjekt.
– Trond Elverum, Mad Arkitekter

-> Last ned foredrag (pdf, 7 mb)

13.40 Hvordan jobbes det med ombruk ellers i Europa, og hva kan vi lære av dette? Holdes på engelsk.
– Dr. Henning Wilts, Wuppertal Institut füer Klima, Umwelt, Energie

-> Last ned foredrag (pdf, 1 mb)

14.00 Spørsmål og kommentarer fra salen.
14.10 PAUSE

AKTUALITETER FOR ØKT OMBRUK OG MATERIALGJENVINNING

14.40 Gips – Nytt anlegg skal materialgjenvinne 40 000 tonn i året.
– Thomas Mørch, New West Gipsgjenvinning

-> Last ned foredrag (pdf, 3 mb)

14.55 Glass – Materialgjenvinning og ombruk av vinduer og planglass, hvor stort er potensialet?
– Per Henning Graff, Glass og Fasadeforeningen

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

15.10  Isolasjon – Materialgjenvinning av brukt steinull i Norge.
– Hans Joachim Motzfeldt, Rockwool

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

15.25  Trevirke – Fra returtre til sponplater.
– Bjørn Håland, Geminor

-> Last ned foredrag (pdf, 5 mb)

15.40 Plast – Hva skjer med plasten etter at den forlater bygge- og anleggsplassen?
– Svein Erik Rødvik, Grønt Punkt Norge

-> Last ned foredrag (pdf, 1 mb)

15.55 Spørsmål og kommentarer fra salen.
16.00 APÉRITIF
16.30 UFORMELL MIDDAG

Det er reservert bord for konferansens deltakere på utestedet Kulturhuset fra kl 18.30. Her kan du møte bransjekollegaer for mingling og sosialt samvær, for de som ønsker det.

DAG 2 – ONSDAG 5. FEBRUAR

MILJØKARTLEGGING OG DIGITALISERING

09.00 Digitale avfallsplaner – hva skal vi gjøre når ByggSøk legges ned?
– Tor Olav Almås, Norconsult

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

09.20 Prosjektering ved bruk av digitalverktøyet BIM for å sikre miljøkrav til materialbruk med mer.
– Vibeke Nossum, COWI

-> Last ned foredrag (pdf, 2 mb)

09.40 Aktualiteter fra det nyetablerte Asbestforumet.
– Tom Eriksen, Norsk Saneringsservice

-> Last ned foredrag (pdf, 257 kb)

10.00 Aktualiteter fra Forum for miljøkartlegging og -sanering.
– Eirik Wærner, Multiconsult

-> Last ned foredrag (pdf, 610 kb)

10.20 Spørsmål og kommentarer fra salen.
10.30 PAUSE

AVFALLSFOREBYGGING

11.00 Presentasjon av ferskt NHP-prosjekt – hvordan prosjektere for avfallsreduksjon?
– Daniel C. Tabacaru, REFRAME arkitektur og Marta E. Eggertsen, Marta Eggertsen AS

-> Last ned foredrag (pdf, 994 kb)

11.20 Hva kan vi gjøre for å redusere restavfallet? Hva består restavfallet av og hvor ender det?
– Jørn Frydenlund, Norsk Gjenvinning

-> Last ned foredrag (pdf, 686 kb)

11.40 Hvordan kan vi oppnå avfallsfrie byggeplasser og avfallsfri produksjon av produkter?
– John R. Moen, BAdigital

-> Last ned foredrag (pdf, 3 mb)

12.00 Avslutning ved møteleder
12.10 LUNSJ FØR HJEMREISE

Pris

  • kr 3 600 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding innen 1. desember.
  • kr 4 100 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding etter 1. desember.

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 1. desember, ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for deltakere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Sted

Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo kongressenter ved Youngstorget i Oslo sentrum.

Overnatting

Deltakerne må selv ordne med overnatting. Det er fremforhandlet en avtale med Hotell Bondeheimen på 45 rom til kr 1040/1210 inkludert frokost, om du oppgir referansen «5772 – Nomiko» ved bestilling. Rommene må bestilles før 19. januar. Du garanterer selv med et privat bankkort ved bestilling og betaler direkte ved ankomst. Det må betales for rom som ikke er avbestilt. Bondeheimen ligger få minutters gange fra Oslo kongressenter, i Rosenkrantz’ gate 8. Tlf. 23 21 41 00.

Byggavfallskonferansen 2019

Byggavfallskonferansen 2018

Byggavfallskonferansen 2017

Byggavfallskonferansen 2016

4. og 5. februar 2020
Oslo kongressenter

Påmelding