Byggavfallskonferansen 2019

Digitalisering og muligheter

Hvilke digitale verktøy kan hjelpe oss mot en bedre kartlegging og håndtering av byggavfall? Hvilke muligheter fnnes i dag for å oppnå avfallsreduksjon på bygge- og anleggsplasser, og hvordan få med hele organisasjonen på det? Hvordan skal de store betongmengdene håndteres fremover? Hvilke nedstrømsløsninger er på trappene, og vil disse sørge for at vi når EU-kravet om 70 % materialgjenvinning innen 2020?

Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Bli med og møt engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2019.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2019 er den 11. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat.

For mer informasjon kontakt: post@nomiko.no eller ta direkte kontakt med en av rådgiverne på www.nomiko.no.

Du kan melde deg på her.

5. og 6. februar 2019
Oslo kongresssenter

Møteleder begge dager: Sverre Valde, Nomiko – Norsk Miljøkompetanse

DAG 1 – TIRSDAG 5. FEBRUAR

09.00 REGISTRERING OG KAFFE/TE
10.00 ÅPNING AV KONFERANSEN VED STORTINGSREPRESENTANT ELSE-MAY BOTTEN
Verktøy og virkemidler fra politikerne for å nå de mål som er satt for byggavfall.
– Else-May Botten, medlem av Energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet
10.20 KAHOOT!
Hva mener salen om avfallspolitikken og utfordringer knyttet til betong? Botten kommenterer svarene fra salen.

BETONG

10.40 Ny betongveileder fra Forum for miljøkartlegging og -sanering. Hvilke konsekvenser har veilederen for bransjen?
– Kristian Mejlgaard Ulla, Norconsult
11.05 Miljøkartlegging av Radiumhospitalet og to andre prosjekter, hvor det er tatt mange miljøprøver av betong, avretning mv. – Hva viser prøveresultatene og hvordan skal massene håndteres?
– Eirik Wærner, Multiconsult
11.25 Presentasjon av fersk undersøkelse om utlekking av krom fra ny og eldre betong – Hvilke funn ble gjort?
– Cathrine Eckbo, NGI
11.45 Spørsmål og kommentarer fra salen om betong
12.00 LUNSJ

MULIGHETER PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSEN

13.00 Hvordan lykkes med avfallsreduksjon på byggeplass i praksis? Eksempel fra et byggeprosjekt.
– Lisa Marie Erlandsen, Vedal
13.20 Hårete mål og avfallsminimering. Hvordan få med hele organisasjonen?
– Cecilie Nødtvedt, JM Norge
13.40 Avfallsfrie byggeplasser innen 2025 – ambisiøse mål i Stavanger og Sandnes kommune.
– Torbjørn Sterri, Sandnes Eiendomsselskap KF
14.00 PAUSE

ASBEST OG FARLIG AVFALL

14.30 Utbredelse, risiko og helseeffekter knyttet til asbest i dag.
– Erik Dahl-Hansen, lege og fagsjef i arbeidsmedisin, Norsk Industri
14.50 Asbestanalyser er ikke så enkelt som du tror. Aktuelle fallgruver og andre aktualiteter om asbest.
– Ørjan Jamtli, SINTEF Molab
15.10 Presentasjon av fersk NHP-rapport om farlig avfall i næringsbygg og småhus – hvilke funn ble gjort?.
– Sabina Syed, Multiconsult
15.30 Spørsmål og kommentarer fra salen om miljøgifter og farlig avfall
15.45 KAHOOT!
Hva mener salen om avfallsreduksjon, asbest, farlig avfall med mer?
16.00 APÉRITIF
16.30 UFORMELL MIDDAG

DAG 2 – ONSDAG 6. FEBRUAR

BYGGAVFALL OG NEDSTRØMSLØSNINGER

09.00 70 % av alt byggavfall skal ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020. Hva er status i Danmark ett år før EU-kravet trer i kraft, og hva er status hos andre europeiske land?
– Anke Oberender, Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggea ald, Danmark
09.20 Presentasjon av NHP-rapporten om barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg.
– Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak
09.35 Hva skal til for å få ombruk av stål til å bli standard praksis i byggebransjen?
– Lasse Kilvær, Norsk stålforbund
09.50 Produksjon av biodrivstoff basert på rest- og biprodukter fra skog- og treindustrien.
– Thomas Skadal, Biozin Holding
10.05 Byggavfallsstatistikk og troverdighet.
– Olav Skogesal, Mepex
10.20 Spørsmål og kommentarer fra salen om byggavfall og nedstrømsløsninger
10.30 PAUSE

DIGITALISERING OG BYGGAVFALL

11.00 Digitale verktøy som kan holde orden på betong- og jordmasser.
– Carl Zide, Loop Rocks
11.20 Skanning av eksisterende bygg for å etablere BIM – erfaringer fra Operaen og muligheter dette kan gi innen miljøkartlegging.
– Anne Fuglesang, Statsbygg
11.35 Hvordan kan digitale verktøy hjelpe bransjen med å kartlegge avfall, kjemikalier og miljøfarlige produkter?
– Lars Christian Fredenlund, coBuilder
11.50 Avslutning ved møteleder
12.00 LUNSJ FØR HJEMREISE

Pris

  • kr 3 600 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding innen 1. desember.
  • kr 4 100 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding etter 1. desember.

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 1. desember, ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for deltak- ere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Sted

Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo kongressenter, ved Youngstorget i Oslo sentrum.

Overnatting

Deltakerne må selv ordne med overnatting. Det er fremforhandlet en avtale med Hotell Bondeheimen på 45 rom til kr 995/1175 inkludert frokost, om du oppgir gruppe- referansen «NOMIKO» ved bestilling. Rommene må bestilles før 18. januar. Du garanterer selv med et privat bankkort ved bestilling og betaler direkte ved ankomst. Det må betales for rom som ikke er avbestilt.

Byggavfallskonferansen 2019

Byggavfallskonferansen 2018

Byggavfallskonferansen 2017

Byggavfallskonferansen 2016