Byggavfallskonferansen

/Byggavfallskonferansen
Byggavfallskonferansen2018-02-02T15:42:36+00:00

Byggavfallskonferansen 2018

Materialgjenvinning og ombruk i praksis

Hvilke rammebetingelser får vi for byggavfall i fremtiden? Hvordan skal vi lykkes med økt ombruk og materialgjenvinning? Hvor stor fare utgjør asbesten i bygg- og anlegg nærmere 40 år etter at det ble forbudt? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare.

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for deg som jobber med byggavfall, enten det er i privat eller offentlig sektor. Byggavfallskonferansen 2018 er den 10. i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo kongressenter.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO og RIF. Nomiko er sekretariat.

Programkomitéen har bestått av: Sverre Valde (Nomiko,) Gunnar Grini (Norsk Industri),  Marit Lindstad (NFFA og NHP-nettverket),
Bjørn Wang (Statens vegvesen), Oddvar Steinsholt (Veidekke) og Stine Aa. Pedersen (Betonmast).

For mer informasjon om konferansen, ta kontakt på e-post post@nomiko.no eller ta direkte kontakt med en av rådgiverne på www.nomiko.no.
Du kan melde deg på her.

31. januar og
1. februar 2018
Oslo kongresssenter

Påmelding

Møteleder begge dager: Sverre Valde, Nomiko

Dag 1 – onsdag 31. januar

10.00 Åpning
Julie M. Brodtkorb, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Rammebetingelser – nye aktualiteter

10.20 EUs rammedirektiv. Krav til 70 % materialgjenvinning av byggavfall og plan for avfallsreduksjon.

  • Hva mener myndighetene? Pål Spillum, Miljødirektoratet
  • Hva mener bransjen? Rannveig R. Landet, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP)
[/fusion_text]
11.00 Ny BREEAM-veileder om avfallshåndtering på byggeplass og avfallsreduksjon. Hvilke krav stilles og hvilke konsekvenser får det?
– Viel Sørensen, Norwegian Green Building Council (NGBC)
11.15 Gjenbruk av betong og økt fokus på krom 6 – Hvordan påvirker det aktørenes hverdag?
– Tollef Eliassen, Veidekke Entreprenør
11.30 Klassifisering av farlig avfall fra bygg- og anleggsbransjen. Praktiske eksempler fra ny versjon av veilederen «Hva gjør avfall farlig?».
– Steinar Amlo, på vegne av Forum for miljøkartlegging og -sanering og NFFA
11.45 Diskusjon og spørsmål fra salen om rammebetingelser
12.00 Lunsj
[/fusion_text]

Materialgjenvinning og ombruk i praksis

13.00 Slik når bransjen 70 %-kravet til materialgjenvinning i 2020. Hvor trykker skoen og hvem skal løse det?
– Sverre Huse-Fagerlie, MEF
13.20 Hvorfor lykkes vi ikke med ombruk og hva mangler vi for å lykkes?
– Martin S. Eid, Resirqel
13.40 Hvordan jobber avfallsbransjen med ombruk? Kan ombruk være av interesse for de som lever av avfall?
– Cecilie Lind, Ragn-Sells
14.00 Har vi det regelverket vi trenger for å lykkes med ombruk? Når blir noe avfall?
– Jon F. Larsen, Miljødirektoratet
14.15 Pause
14.45 Paneldebatt
Hvorfor lykkes vi ikke bedre med ombruk og materialgjenvinning? Engasjerte personer diskuterer og salen dras med via mobilappen Kahoot! Foredragsholderne i bolken før pausen deltar i panelet samen med Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens Forening. Debattleder er Gunnar Grini, Norsk Industri

Miljøgifter i bygningsmaterialer

15.30 Slik skal vinduer produsert etter 1990 håndteres.
– Jon. F. Larsen, Miljødirektoratet
15.40 Aktualiteter fra Forum for miljøkartlegging og -sanering.
– Eirik Wærner, Hjellnes Consult og leder av forumet
15.50 Fluorholdige gasser i ventilasjonsanlegg og varmepumper. Hvor mye er på avveier og hvorfor? Presentasjon av utreding fra NHP-nettverket og VKE.
– Tore Kofstad, Cowi
16.10 Utbredelse, risiko og helseeffekter knyttet til asbest i dag.
– Erik Dahl-Hansen, lege og fagsjef i arbeidsmedisin, Norsk Industri
16.30 Aperitiff
17.00 Uformell middag

Dag 2 – torsdag 1. februar

09.00 Byggavfallskonferansen 10 år
Hva har skjedd, hvor er vi og hva vil skje innenfor bygg- og anleggsavfall de kommende ti år?

Innledere:
Astrid Drake, Franzefoss
Olav Rønningen, Kruse Smith
Astrid Holte, Fylkesmannen i Hordaland

Spørsmål og kommentarer fra salen som også dras med via Kahoot!

10.00 Pause

Byggavfall i krystallkulen

10.40 Hva kan statlige utbyggere gjøre for økt materialgjenvinning og ombruk i dag og i fremtiden? (Avinor, Forsvarsbygg, Bane Nor, Statens vegvesen, Statsbygg og Kystverket).
– Bjørn Wang, Statens vegvesen og representant for arbeidsgruppen
11.00 Økonomiske virkemidler – relevant for ombruk og materialgjenvinning av byggvfall?
– Kristin Magnussen, Menon Economics
11.20 Elektrobransjen går sirkulært – Bygget som materialbank.
– Oktay Dordipour, Renas
11.40 Dette mener deltakerne i salen om fremtiden. Møteleder presenterer og salen kommenterer svarene som stilles deltakerne via Kahoot!
11.50 Avslutning ved møteleder
12.00 Lunsj før avreise

Pris

  • kr 3 600 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding innen 1. desember
  • kr 4 100 (ekskl. mva.) per deltaker ved påmelding etter 1. desember
[/fusion_text]

Prisene inkluderer lunsj begge dager og middag første dag. Full refusjon ved avbestilling før 1. desember, ingen refusjon ved avbestilling etter dette. Det gis ikke reduksjon i pris for deltakere som ikke deltar på middag og/eller hele konferansen.

Sted

Konferansen, inkludert middagen, avholdes i Oslo kongressenter, ved Youngstorget i Oslo sentrum.

Overnatting

Deltakerne må selv ordne med overnatting. Det er fremforhandlet en avtale med Hotell Bondeheimen på 45 rom til kr 1095/1195 inkludert frokost.

Rommene må bestilles før 10. januar. Du garanterer selv med et privat bankkort ved bestilling og betaler direkte ved ankomst. Det må betales for rom som ikke er avbestilt.

Hotellet ligger svært sentralt, noen få minutters gange fra Oslo kongressenter, i Rosenkrantz’ gate 8 og har telefonnummer 23 21 41 00. Oppgi «NOMIKO» ved bestilling.

Byggavfallskonferansen 2018

Byggavfallskonferansen 2017

Byggavfallskonferansen 2016

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les vår Personvernerklæring her. Ok, jeg forstår