Statistisk sentralbyrå har i disse dager offentliggjort statistikken for avfallsmengden i 2014. Statistikken viser at generelt sett har den totale avfallsmengden i Norge økt med 7 % fra året før. Noe som er en videreføring av trenden de siste fem årene.

Hva gjelder byggavfall spesielt er økningen omtalt som moderat, da bygging, rehabilitering og riving genererte 1, 87 millioner tonn avfall i 2014. Dette er en økning på 2,6 % fra 2013.

Informasjon / statistikk om avfallsregnskapet 2014

Informasjon / statistikk om avfall fra byggeaktivitet 2014