NHP-nettverket arrangerte 28. november 2019 en workshop innenfor tema avfallsreduksjon i prosjekteringsfasen. Nå er rapporten, som oppsummerer resultatene fra workshoppen, klar.

Rapporten, ført i pennen av Eirik Rudi Wærner (bildet) i Multiconsult, ble presentert på Byggavfallskonferansen den 5. februar av Daniel C. Tabacaru, REFRAME arkitektur og Marta E. Eggertsen, Marta Eggertsen AS. Denne oppsummerer resultatene fra nevnte workshop. Temaet er hvordan de prosjekterende (i første omgang arkitekter og rådgivere, men også noen leverandører og entreprenører som driver med prosjektering) kan bidra til avfallsreduksjon. Under arbeidet er det også supplert med opplysninger fra andre nylige utgitte rapporter.