NHP har revidert veilederen «Avfallshåndtering på byggeplass». Kapittel 15 i avfallsforskriften krever minimum 60 % kildesortering av avfallet på byggeplass, samt avfallsplan godkjent av myndighetene. For riving/rehabilitering er det også krav om miljøsaneringsplan. Veilederen gir tips om hvordan utføre avfallshåndtering på byggeplass.

Last ned