Avfall og gjenvinning

/Avfall og gjenvinning
Avfall og gjenvinning2016-12-30T13:49:46+00:00

Byggenæringen generer årlig 1,5 millioner tonn byggavfall. I tillegg kommer utgravningsmasser og sprengstein. Avfallet representerer store problemer og miljøbelastninger, men byggavfallet er også en ressurs det vil være samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Avfallsplan/miljøkartlegging
Det er krav om at det skal utarbeides avfallsplan for de aller fleste byggeprosjekter (TEK10). Dersom det skal rives eller rehabiliteres, er det også krav om at det skal utføres en miljøkartlegging.

Reduksjon av byggavfall
Å redusere mengden avfall er det beste tiltak man kan gjøre.

Eksempler på tiltak:

  • Fokus på avfallsreduksjon under prosjektering (eks. bruk av ferdigelementer, standardstørrelse og prekuttede elementer)
  • Fokus på avfallsreduksjon under planlegging under utførelse
  • Leverandør tar med emballasje tilbake
  • Bedre utnyttelse av materialer
  • Materialer blir bestilt til rett tid
  • Bedre kvalitet på utført arbeid (gjør det rette første gangen)
  • Oppbevaring på byggeplass (hindre fuktskade)

Kildesortering av avfall

  • Kildesortering av avfall reduserer utgiftene til avfall betydelig.  Det er krav om minimum 60 % sorteringsgrad, men det er mulig å oppnå betydelig høyere sorteringsgrad ved enkle tiltak.
  • Nesten alt avfall kan gjenvinnes (til nye materialer eller til energi)
  • Kildesortering fører til en ryddigere arbeidsplass.

 

Lenker og hjelpemidler

Regelverk

Følgende lover og forskrifter kan være aktuelle i forbindelse med avfall og gjenvinning fra byggenæringen:

§ 9-5 Avfall, § 9-6 Avfallsplan, § 9-7 Kartlegging av farlig avfall og miløsaneringsbeskrivelse, § 9-8 Avfallssortering, § 9-9 Sluttrapport for faktisk disponering av avfall -> Til forskriften
Avfall, biologisk mangfold, forurensning, utslipp, støy. -> Til loven
Farlig avfall, forurensning, forurenset grunn, utslipp, støy. -> Til forskriften
§ 11 omhandler farlig avfall. -> Til forskriften
§ 7a, 9g og 12i. -> Til forskriften

 

Regjeringens veiviser i miljølovverket viser hvem som har ansvaret for avfallslovverket,  og Regelhjelp gir mer informasjon om avfall.

Løsninger

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les vår Personvernerklæring her. Ok, jeg forstår