Arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017 – 2020 (forkortet NHP4) er i gang! Nettverket utformer og fastsetter i januar 2017 næringens mål og ambisjoner for avfallsreduksjon, materialgjenvinning, forsvarlig håndtering av farlig avfall og miljøgifter m.v. Det identifiseres nødvendige tiltak innenfor de ulike temaene for å oppnå fastsatte mål de kommende 3 år.

NHP4 utarbeides etter at Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall henholdsvis for perioden 2001-2005 (forkortet til NHP1) og 2007-2012 (forkortet til NHP2) og 2013-2016 forkortet til NHP3) er  avsluttet, dvs. sistnevnte avsluttes nå ved årsskifte. NHP4 skal bygge på erfaring med og evaluering av NHP3. Arbeidet planlegges og vurderes i lys av EUs avfallspyramide, endringer som er skjedd i aktuelle rammebetingelser, og ikke minst en statusgjennomgang av problemområder herunder utvalgte problemfraksjoner i BA- avfallet.

Nettverkets arbeid er frem til 2017 støttet av bransjeorganisasjonene som er medlemmer av nettverket, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Byggavfallskonferansen (BAK).

Følg med på siden fremover for oppdateringer!