Aktuelt

Hjem/Aktuelt
Aktuelt2016-12-30T13:49:51+01:00

Avfallsreduksjon i prosjekteringsfasen

NHP-nettverket arrangerte 28. november 2019 en workshop innenfor tema avfallsreduksjon i prosjekteringsfasen. Nå er rapporten, som oppsummerer resultatene fra workshoppen, klar. Rapporten, ført i pennen av Eirik Rudi Wærner (bildet) i Multiconsult, ble presentert på [...]

6. februar, 2020|

Høyere grenseverdi for seksverdig krom i betongavfall

I brev sendt til Miljødirektoratet den 28. juni retter NHP-nettverket fokus på problemstillinger og utfordringer som bransjen opplever rundt gjenvinning av betongavfall. Nå anbefaler Miljødirektoratet at Klima- og miljødepartementet gjør endringer i forskriften slik [...]

20. november, 2019|

Bytt ut varmepumpa på en miljøvennlig måte

NHP-nettverket har sammen med andre aktører laget film og brosjyre til forbrukere som skal bytte ut varmepumpa. Brukte varmepumper skal resirkuleres akkurat som annet elektrisk avfall. Men fordi de inneholder gass, må de demonteres [...]

1. november, 2019|

Vurderer grenseverdien for seksverdig krom

NHP-nettverket deltar sammen med blant andre Norges Geotekniske Institutt (NGI), SINTEF og Miljødirektoratet  i et prosjekt som skal vurdere grenseverdien for seksverdig krom i betongavfall. I november 2016 innførte Miljødirektoratet en øvre grenseverdi for seksverdig krom på [...]

18. september, 2019|