Hjem 2018-03-23T01:03:42+00:00

Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.
Les mer

Avfall og gjenvinning

Byggavfall er en miljøbelastning, men også en ressurs det er lønnsomt å ta hånd om.

Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Les mer

Avfallsreduksjon og ombruk

Reduksjon av avfall gjennom bedre prosjektering og riktig materialvalg.

Velkommen til vårt nye målområde i NHP4 2017-2020. Oppdatering følger i planperioden! Følg med på siden!

Les mer

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Les mer

Miljøriktige anskaffelser

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i NHP4 2017-2020.

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i NHP4 2017-2020.

Les mer

Aktuelt

NHP-nettverket har fått sin første pilot

Lerum brygge som materialbank Renovasjonsselskapet SIMAS Næring [...]

Store miljøfarlige gasslekkasjer fra næringsbygg

Det er store lekkasjer av miljøfarlig HFK-gass [...]

Ny rapport fra NHP-nettverket

Materialstrømmer fra små og mellomstore bygge-, rive- [...]

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020, NHP4, er klar

Etter et år med planarbeid og bred [...]

Hva skjer i bransjen?

  1. Farlig avfallskonferansen 2018

    19. september - 20. september