Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.
Les mer

Avfall og
gjenvinning

Byggavfall er en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.
Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Les mer

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Les mer

Verktøy
.

Nyttige verktøy som gir hjelp til en mer miljøriktig håndtering av avfall.
Det finnes mange gode nettsteder som gir hjelp til mer miljøriktig håndtering av byggeavfall.

Les mer

Aktuelt

Byggavfallskonferansen 2017 – påmeldingen er i gang og programmet er klart

Programmet for Byggavfallskonferansen 2017 er nå klart og [...]

Oppdrag vedrørende materialstrømsanalyse for treavfall fra bygg- og anleggsnæringen

NHP har gjennomført en anbudsrunde vedrørende en materialstrømsanalyse [...]

Avfallsregnkapet 2014 er publisert!

Statistisk sentralbyrå har i disse dager offentliggjort statistikken [...]

NHP-nettverket utlyser utredning om muligheter for økt materialgjenvinning av treavfall fra BA-næringen våren 2016

NHP-nettverket ønsker en utredning om muligheter for økt [...]

Hva skjer i bransjen?

  1. Byggavfallskonferansen 2017

    7. februar 2017 - 8. februar 2017