Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.
Les mer

Avfall og
gjenvinning

Byggavfall er en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.
Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Les mer

Avfallsreduksjon og ombruk

Reduksjon av avfall gjennom bedre prosjektering og riktig materialvalg.

Velkommen til vårt nye målområde i NHP4 2017-2020. Oppdatering kommer første kvartal 2017! Følg med på siden!

Les mer

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Les mer

Aktuelt

Arbeidet med NHP4 er i gang!

Arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall [...]

Oppdatert faktaark om bruk av forurenset betong

Miljødirektoratet har oppdatert faktaarket om bruk av lett forurenset betong [...]

Materialstrømsanalyse for trevirkeavfall fra bygg- og anleggssektoren

NHP-nettverket har fått utredet materialstrømmer og mulige nedstrømsløsninger [...]

Byggavfallskonferansen 2017 – påmeldingen er i gang og programmet er klart

Programmet for Byggavfallskonferansen 2017 er nå klart og [...]

Hva skjer i bransjen?