Hjem 2017-11-22T17:36:08+00:00

Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.
Les mer

Avfall og gjenvinning

Byggavfall er en miljøbelastning, men også en ressurs det er lønnsomt å ta hånd om.

Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Les mer

Avfallsreduksjon og ombruk

Reduksjon av avfall gjennom bedre prosjektering og riktig materialvalg.

Velkommen til vårt nye målområde i NHP4 2017-2020. Oppdatering følger i planperioden! Følg med på siden!

Les mer

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Les mer

Miljøriktige anskaffelser

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i NHP4 2017-2020.

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i NHP4 2017-2020.

Aktuelt

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020, NHP4, er klar

Etter et år med planarbeid og bred [...]

Ny avfallsstatistikk

Statistikken "Avfallsregnskapet" er nå lagt ut av SSB. [...]

Presentasjoner fra fagtreff i Forum for miljøkartlegging og -sanering

Den 12. september var det Fagtreff i Forum for miljøkartlegging [...]

Høringsutkast til planverk for NHP4

Høringsutkast til planverk for NHP4 foreligger nå. Innspill [...]

Hva skjer i bransjen?