Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.
Les mer

Avfall og
gjenvinning

Byggavfall er en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.
Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Les mer

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Les mer

Verktøy
.

Nyttige verktøy som gir hjelp til en mer miljøriktig håndtering av avfall.
Det finnes mange gode nettsteder som gir hjelp til mer miljøriktig håndtering av byggeavfall.

Les mer

Aktuelt

NHP-nettverket utlyser utredning om muligheter for økt materialgjenvinning av treavfall fra BA-næringen våren 2016

NHP-nettverket ønsker en utredning om muligheter for økt [...]

Nytt forslag fra Miljødirektoratet vedrørende gjenbruk av betongavfall

Miljødirektoratet har sendt et forslag til endring av [...]

Fagtreff i Forum for Miljøkartlegging

I februar 2016 holdt Forum for Miljøkartlegging et [...]