Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.

Avfall og gjenvinning

Byggavfall er en miljøbelastning, men også en ressurs det er lønnsomt å ta hånd om.

Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Avfallsred. og ombruk

Reduksjon av avfall gjennom bedre prosjektering og riktig materialvalg.

Velkommen til vårt nye målområde i NHP4 2017-2020. Oppdatering følger i planperioden! Følg med på siden!

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Miljøriktige anskaffelser

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i NHP4 2017-2020.

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i NHP4 2017-2020.

Aktuelt

Hva skjer i bransjen?

  1. Farlig avfallskonferansen 2020

    15. september - 16. september
  2. Samling 2-2020 i NHPs-nettverksforum

    21. oktober, kl 09:00 - 11:00