Hjem 2017-03-29T17:20:19+00:00

Farlig avfall og miljøgifter

Bygg- og anleggsavfall kan inneholde miljøgifter og skal håndteres forsvarlig.
Mange produkter brukt i bygg og anlegg inneholder helse – og miljøfarlige stoffer. Bruken av disse stoffene økte i 2011 og 2012.
Les mer

Avfall og gjenvinning

Byggavfall er en miljøbelastning, men også en ressurs det er lønnsomt å ta hånd om.

Byggavfall representerer store problemer og miljøbelastninger, men er også en ressurs det er samfunnsmessig lønnsomt å ta hånd om.

Les mer

Avfallsreduksjon og ombruk

Reduksjon av avfall gjennom bedre prosjektering og riktig materialvalg.

Velkommen til vårt nye målområde i NHP4 2017-2020. Oppdatering kommer første kvartal 2017! Følg med på siden!

Les mer

Informasjon og kunnskap

Vi er en kunnskapsformidler og gir blant annet ut veiledere og brosjyrer.
Vi er en kunnskapsformidler og gir ut veiledere og brosjyrer.

Les mer

Miljøriktige anskaffelser

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i andre kvartal 2017.

Følg med – her kommer det mye nyttig informasjon i andre kvartal 2017.

Aktuelt

Velkommen til Miniseminaret om bygg- og anleggsavfall i Molde

Avfallsforum Møre og Romsdal melder at det er oppdaget en [...]

Miniseminar om bygg- og anleggsavfall

31. mai inviterer NHP-nettverket og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til [...]

Arbeidet med NHP4 er i gang!

Arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall [...]

Oppdatert faktaark om bruk av forurenset betong

Miljødirektoratet har oppdatert faktaarket om bruk av lett forurenset betong [...]

Hva skjer i bransjen?

  1. Miniseminar om bygg- og anleggsavfall

    31. mai @ 09:00 - 11:30
  2. Farlig avfallskonferansen 2017

    13. september - 14. september